Allahümme Barik

Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
"Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. "

Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim.
"İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi."

İnneke hamidun mecîd
"Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin."